Itali/ Istat, barra tatimore në tremujorin e katërt rritet në 51.8%

Barra tatimore në tremujorin e katërt të 2021 ishte 51,8%, me 0,7 pikë përqindjeje më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas Istat.

Të ardhurat e disponueshme të familjeve konsumatore u rritën në tremujorin e katërt të 2021 me 1.3% krahasuar me tremujorin paraardhës, ndërsa konsumi u rrit me 1.2%.

Istat e vëren këtë, duke shpjeguar se prirja e ekonomive familjare për të kursyer ishte 11.3%, një rritje e lehtë krahasuar me tremujorin e mëparshëm (+0.2 pikë përqindje). Kundrejt rritjes së deflatorit të konsumit të nënkuptuar (+ 1.2%), vihet re një stabilitet i konsiderueshëm i fuqisë blerëse të familjeve, i cili u rrit me 0.1% krahasuar me tremujorin paraardhës.

Në tremujorin e katërt 2021, borxhi neto i qeverisë së përgjithshme në raport me PBB-në ishte -3,0% (-5,8% në të njëjtin tremujor të 2020). Kjo u raportua nga Istat Bilanci primar i ZM (borxhi neto nga shpenzimet e interesit) ishte pozitiv, me një incidencë në PBB prej 0,5% (-2,6% në tremujorin e katërt 2020). Bilanci aktual i ZM ishte gjithashtu pozitiv, me një incidencë në PBB prej 3,1% (+ 0,7% në tremujorin e katërt 2020).

në përgjithësi në vitin 2021 administratat publike shënuan borxh neto të barabartë me -7.2% të PBB-së, një përmirësim krahasuar me -9.6% të vitit 2020. Në të njëjtën periudhë, barra tatimore ishte 43.5% e PBB-së, me 0.7 pikë përqindjeje në krahasim me 42.8. % në 2020

Shpenzimet totale në tremujorin e katërt 2021 nga administratat publike u rritën me 3,1% krahasuar me periudhën korresponduese të vitit 2020, ndërsa incidenca e tyre në PBB (e barabartë me 59,8%) u ul në terma trend me 1,3 pikë përqindjeje. Në katër tremujorët e vitit 2021, incidenca relative ishte e barabartë me 55.5%, një rënie me 1.5 pikë përqindjeje krahasuar me periudhën korresponduese të vitit 2020. Shpenzimet korente dhe flukset dalëse të llogarisë kapitale shënuan, në tremujorin e katërt 2021, një tendencë rritjeje prej 3.2%. dhe 1.9% respektivisht.

Të ardhurat totale në tremujorin e katërt 2021 u rritën në terma trendi me 8,1% dhe incidenca e tyre në PBB ishte 56,8%, me një rritje prej 1,5 pikë përqindjeje krahasuar me periudhën korresponduese të vitit 2020. Në tremujorin e katërt të vitit 2021, të ardhurat nga llogaria korente dhe ato kapitale shënuan rritje përkatësisht prej 7.9% dhe 44.2%. Në vitin 2021, për sa i përket incidencës ndaj PBB-së, bilanci primar dhe ai korrent ishin negativ, të barabartë me -3,7% (-6,1% në 2020) dhe -1,6% (përkatësisht -4,5%) % në 2020-ën).