BB projekton rritje ekonomike 3.6 % për këtë vit për Shqipërinë

Banka Botërore ka rishikuar në rritje me 0.8% pritshmëritë për rritjen ekonomike të Shqipërisë në vitin 2023, duke projektuar tashmë 3.6%, nga 2.8% që ishte parashikuar në qershor të këtij viti.

“Ekonomia e Shqipërisë ka shfaqur qëndrueshmëri të konsiderueshme kundrejt goditjeve të njëpasnjëshme gjatë periudhës 2019-2022, duke nisur me tërmetin, pandeminë dhe pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ekonomia shënoi rimëkëmbje të fortë, me një rritje në masën 8.9% në vitin 2021 dhe 4.8% në vitin 2022. Normat e varfërisë vijuan trendin rënës edhe përgjatë vitit 2022. Faktor kyç në qëndrueshmërinë e Shqipërisë vlerësohet të jetë afërsia me Bashkimin Europian, që lehtëson investimet, remitancat dhe eksportet. Ndërtimi dhe turizmi vlerësohen si katalizatorë kyç të rritjes ekonomike,” shkruhet në raportin e BB.

Referuar zhvillimeve aktuale, BB thekson se indikatorët kryesorë ekonomikë sugjerojnë përshpejtim të rritjes gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë, me numrin rekord të vizitorëve të huaj në korrik 2023 dhe përshpejtimin e aktivitetit të ndërtimit. Rritja e të ardhurave nga punësimi, rritja e kreditimit, indikatorët e ndjesisë ekonomike të bizneseve dhe konsumatorëve, si edhe të ardhurat nga taksat sugjerojnë një rritje të mëtejshme në tremujorin e dytë dhe të tretë, si pasojë e rritjes së konsumit, investimeve dhe eksporteve.

Megjithatë BB vlerëson se ka disa rreziqe që mund të ndikojnë në këtë pritshmëri. Sipas Bankës Botërore “Duke pasur parasysh varësinë në rritje të Shqipërisë nga financimi i jashtëm, kursi i këmbimit, normat e interesit dhe rreziqet e lidhura me rifinancimin mbeten të ngritura. Rritje e mëtejshme çmimeve të  ushqimit dhe energjisë elektrike, mbeten rrezik kryesor, pasi ato mund të ndikojë në të ardhurat reale të disponueshme, ngadalësim në uljen e varfërisë dhe kufizimin potencial të hapësirës fiskale”

Referuar raportit,  “si një  ekonomi  e vogël, e hapur,  Shqipëria është shumë e ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme, si recesioni në Europë ose shtrëngimi i mëtejshëm i kushteve të financimit në tregjet ndërkombëtare të kapitalit gjatë vitit aktual”. Ndërsa rreziqet e brendshme burojnë nga fatkeqësitë natyrore, partneritetet publik-private, përveç rreziqeve fiskale që rrjedhin nga sektori energjetik i vendit me bazë hidroenergjetike që janë kryesisht për shkak të ndryshimeve në hidrologji. BB parashikon që borxhi publik pritet të zbresë në nivelin 63.1% e PPB-së në vitin 2023.