Itali/ Konfindustria, me luftën e prodhimit të tremujorit të parë -2.9%

Efektet e luftës ndaluan prodhimin industrial italian, i cili ra me 1.5% në mars, pas rimëkëmbjes në shkurt (+ 1.9%).

Ky është vlerësimi i Qendrës së Studimeve Confindustria në sondazhin e shpejtë.

Për rrjedhojë, në tremujorin e parë të vitit, KSHC vlerëson një ulje të prodhimit industrial me 2,9% krahasuar me tremujorin e katërt 2021, gjë që “do të ndikojë negativisht në dinamikën e PBB-së”.
Më tej, “indekset e ndjeshmërisë për aktivitetin sipërmarrës dhe besimin, në rënie në muajin mars, paralajmërojnë pasoja të rëndësishme në elasticitetin efektiv të bizneseve në muajt në vijim”, nënvizon KSHC.