Lego: me fitim pandemik + 33% në 13.3 miliardë korona

Pandemia e Covid 19 shtyu fitimin e Lego, i cili u rrit 33% në 13.3 miliardë korona (1.79 miliardë euro).

Një rezultat që u pasqyrua në llogaritë e Kirkbi Invest, fondi danez i kryesuar nga familja që kontrollon prodhuesin e tullave të lodrave, e cila katërfishoi fitimin nga 6.4 (0.86 miliardë euro) në 27 miliardë korona (3.63 miliardë euro).

Fondi investon në sektorë të ndryshëm si dhe në Lego, ku ka 75% të aksioneve. Ndërmjet kompanive të listuara dhe të palistuara, kthimi i investimeve arriti në 15.6 miliardë korona (2.1 miliardë euro) në 2021.