Kosovë/ MBPZHR do të investoje 26.3 milionë euro në programin për mbështetjen e rritjes së konkurrencës në sektorin agro ushqimor

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, ka prezantuar programin për zhvillimin rural për këtë vit, kryesisht grante dhe subvencione.

Ai ka thënë se këtë vit janë paraparë të ndahen rreth 26.3 milionë euro në sektorin e blegtorisë.

Ministri Peci në një konferencë për media, ka thënë se programi për zhvillim rural grante, ofron mundësinë të financimit të projekteve për fermerët, agropërpunuesit dhe ka për qëllim të mbështetës rritjen e konkurrencës në sektorin agro ushqimor.

Peci: Programi ka për qëllim të mbështetës rritjen e konkurrencës në sektorin agro ushqimor

“Programi për zhvillim rural grante, ofron mundësinë të financimit të projekteve për fermerët, agropërpunuesit, bizneset rurale, si dhe grupet lokale të veprimit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Programi ka për qëllim të mbështetës rritjen e konkurrencës në sektorin agro ushqimor duke përmirësuar efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e prodhimit në fermë, përkrahjen e fermerëve të rinj, për të orientuar prodhimin sipas kërkesë së tregut, për të përmirësuar zinxhirin e vlerës duke u fokusuar në kërkimin inovative, teknologjinë e re dhe digjitalizimin e sektorit agro ushqimor”, theksoi Peci.

Ai tha se 13 milionë euro do të ndahen që fermerët të mund të përfitojnë investime në strukturën e fermave, nëpërmjet investimeve në ngritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përmasimin e kushteve higjienike në ferma blegtorale, përmirësimin e kushteve higjienike në fermat blegtorale, modernizimin e pajisjeve dhe objekteve, në mënyrë që të arrisin standardet evropiane.

Ndërsa ka shtuar se 5.8 milionë do të ndahen për përpunim të qumështit, mishit, pemëve dhe verës.

Sipas tij, për dallim nga herat e kaluara, procesi i aplikimit nuk do të jetë i shoqëruar me parregullësi, duke thënë se do të ndërmarrin masa shtesë.

Peci: Do të ndërmarrim masa shtesë për procesin e aplikimit

“Zgjedhja është standarde, në momentin që ne hartojmë udhëzimin administrativ, që nënkupton diskutimin paraprak, diskutimin publik dhe hyrja në fuqi të udhëzimit administrativ që janë të precizuara të gjitha kriteret, atëherë do të fillojë faza e aplikimit…Për dallim prej herave të kaluara në të cilën procesi i aplikimit është shoqëruar me parregullsi, ne do të ndërmarrim edhe masa shtesë në momentin e fillimit të vlerësimit të këtyre granteve, ne do të kërkojmë përkrahjen edhe të partnerëve, në mënyrë që procesi i përfitimit të jetë objektiv dhe transaprent”, tha ai.

Sipas tij, në masën 7 difersifikimi i fermave dhe bizneseve në vlerë prej 7.2 milionë euro. Në këtë masë do të ketë mundësi për punësim në përpunimin e produkteve ushqimore që janë tradicionale, si stimulimin e iniciativave të bizneseve të vogla në zonat rurale.