Përditësim i ri i WhatsApp-it/ “Mesazhet që zhduken”

Përdoruesit e WhatsApp tani mund të zgjedhin t’i zhdukin mesazhet e tyre pas një sërë periudhe kohore falë një përditësimi të ri.

Kjo nënkupton që përveç janë në gjendje të zhduken mesazhet pas shtatë ditësh, përdoruesit tani kanë dy opsione shtesë për sa kohë është periudha e fshirjes; 24 orë apo 90 ditë.

Aktivizimi i veçorisë “Mesazhet që zhduken” bën që të gjitha mesazhet e reja të zhduken nga një bisedë e zgjedhur pas periudhës kohore të caktuar nga përdoruesi.

Njerëzit mund të dëshirojnë të zgjedhin të fshijnë mesazhet e tyre për një arsye personale. Për shembull, ato mund të përmbajnë informacione të ndjeshme që nuk duan t’i aksesojnë askund – madje as në WhatsApp, i cili është i koduar nga skaji në skaj.

Në përgjithësi, WhatsApp dëshiron të imitojë sigurinë e bisedave ballë për ballë dhe t’u japë përdoruesve njohurinë se mesazhet e tyre nuk ruhen në internet.