Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë parashikohet të shpallë procesin e parë konkurrues në qershor të këtij viti, me një kapacitet deri në 300 MW. Ndryshe nga projektet e kaluara, tashmë subjektet ofertuese duhet të sigurojnë vetë zonën ku mund të zhvillojnë projektet fotovoltaike, ndaj është cilësuar si projekt hibrid.

Burime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, bëjnë të ditur se fituesve të ankandit do t’u sigurohet blerja e energjisë për 15 vjet dhe se Ministria do u japë në dispozicion hartën e tokës ku janë përcaktuar zonat e mbrojtura që nuk mund të zhvillohen projektet fotovoltaike. Secili ofertues ka të drejtë të konkurrojë deri në 100 MW, në një projekt të vetëm, ose i shpërndarë dhe në disa projekte por duke mos kaluar kufirin e përcaktuar. Ndërkaq, në qershor do të shpallen dhe dokumentet tekniko-financiare të ankandit ku çdo subjekt ofertues duhet t’i përmbush kriteret e përcaktuara për të qenë konkurrues. Ofertat me çmimin më të lirë do të shpallen fituese. Gjithashtu është parashikuar se do të përcaktohet një çmim tavan i cili do të shpallet në qershor. Që t’u jepet më tepër kohë përgatitore konkurrentëve, ky ankand parashikohet të përfundojë në tetor të 2023.

Vlen të theksohet se për këtë projekt madhor, mbështetja është maksimale nga BERZH (Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim), nga ku do të jenë të angazhuar konsulentë ndërkombëtarë për asistencë dhe transparencë në konkurrim. Dy ankandet e mëparshme ndërkombëtare për parqe fotovoltaike në Karavasta dhe Spitallë janë zhvilluar përkatësisht në vitet 2020 dhe 2021. Voltalia, kompania franceze që fitoi këto ankande ka nisur nga ndërtimi i tyre dhe parku i Karavastasë pritet të fillojë nga prodhimi i energjisë në shtator të këtij viti, ndërsa Spitalla në fund të 2024.