Rumania drejt nisjes zyrtare të ankandit – 174 milionë euro për 12 trena me energji hidrogjeni

Autoriteti Rumun Hekurudhor (AFR) dorëzoi në sistemin elektronik të ankandit SICAP dokumentet për prokurimin publik të trenave me energji hidrogjeni. Procedura do të nisë pasi të kontrollohen dokumentet.

Ankandi për 12 trena me energji H2 do të publikohet gjithashtu në sistemin europian të ankandeve TED.

AFR do të blejë, së bashku me trenat, shërbimet e mirëmbajtjes për 30 vjet dhe furnizimin e H2 për një periudhë 30 vjeçare, raportoi Economica.net.

Vlera e kontratës vlerësohet në 174 milionë euro (përfshirë TVSH-në), duke përfshirë 517 milionë euro për shërbimet e mirëmbajtjes dhe 467 milionë euro për furnizimet H2, duke përfshirë stacionet e karikimit.

Çmimi i vlerësuar i një treni me motor H2 është 14.5 milionë euro. Kostoja e shërbimeve të mirëmbajtjes, e llogaritur si mesatare e kuotimeve nga ofertuesit, është 4,66 euro/km, ndërsa çmimi për furnizimin me hidrogjen është 2,95 euro/km për tren.