Shqipëria planifikon dy interkoneksione të tjera të energjisë me Kosovën dhe Malin e Zi

Enti Rregullator i Energjisë i Shqipërisë (ERE) ka njoftuar se po bëhen përgatitjet për rikonstruksionin e interkonjeksionit 220 kV me Malin e Zi, por edhe se një linjë tjetër, 110 kV, do të lidhë dy vendet. Një projekt i veçantë është duke u zhvilluar për linjën energjetike 110 kV në Kosovë.

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po ndërtojnë lidhjen e tyre të parë të energjisë, një linjë ajrore 400 kV midis Manastirit dhe Elbasanit, si pjesë e Korridorit Rajonal 8. Duke pranuar nevojën për një rritje të kapaciteteve të transmetimit dhe përmirësimin e tyre, Enti Rregullator i Energjisë (ERE) i Shqipëria tha në raportin e saj vjetor se planifikon të ndërtojë interkoneksione dytësore 110 kV me Kosovën dhe Malin e Zi.

Sipas planit të përditësuar të publikuar nga “BalcanGreen”, linja ekzistuese 220 kV midis Vaut të Dejës në Shqipëri dhe kryeqytetit malazez Podgoricë, me një kapacitet prej 278 MVA, (Mega Volt Amper) është ndërtuar në vitin 1972 dhe duhet të rindërtohet, tha organi rregullator. Ai vuri në dukje nisma të shumta për projekte të energjisë së rinovueshme në veri dhe verilindje të Shqipërisë, që kërkojnë ndërlidhës më të besueshëm me kapacitet më të madh.

ERE tha se një linjë elektrike 110 kV duhet të ndërtohet nga Velipoja në Shqipëri në qytetin bregdetar malazez të Ulqinit, pikërisht përtej kufirit. Projekti është në një fazë të hershme, theksoi dhe shtoi se duhet të krijohet bashkëpunim me autoritetet e vendit fqinj.

Projekti për një tjetër ndërlidhje me Malin e Zi është në një fazë të hershme. Pjesa e ndërlidhësit në anën shqiptare duhet të jetë tetë kilometra e gjatë. Sipas ERE, zona kufitare ka potencial për vendosjen e energjisë së erës.

Linja tjetër ajrore e planifikuar 110 kV parashikohet të lidhë nënstacionet në Bajram Curri dhe Kukës në anën shqiptare me zonat fqinje në Kosovë, zbuloi ERE.

Interkonektori i parë, 400 kV, ka përfunduar në vitin 2016, por është vënë në funksion vetëm në vitin 2020, duke i hapur rrugë krijimit të një shkëmbimi të përbashkët energjie. Projekti kap vlerën e 70 milionë eurove.