Transporti urban kërkon paketë të re për çmimin e naftës

Unioni i transportit publik njoftoi sot se për muajin gusht nuk do të shiten abone. Operatorët i kërkojnë qeverisë të këtë një tjetër paketë antikrizë për t’i subvencionuar për çmimin e lartë të naftës. Nëse nuk do të shpërndahen subvencionet kompanitë e transportit urban në Tiranë përsërisin kërkesën e tyre për rritje të çmimit të biletës ose në rast të kundërt shërbimi do të shkojë drejt mbylljes totale.

Paketa e rezistencës sociale ndaj pasojave të krizës do të mbështesë me fondin 5 mln USD sektorin e transportit. Fondi u përdor për të kompensuar 100 lekë/litër naftë të deklaruar si shpenzim pranë DPT, sipas një tavani mujor nevoje për secilin operator të transportit publik të udhëtarëve, qytetës, rrethqytetës e ndërqytetës të linjave, të licencuara nga DPSHTRR, MIE dhe Bashkitë, për një periudhë 3-mujore.

“Në vijim Unioni i Transportit Publik i kërkon instancave shtetërorë ndërhyrjen e menjëhershme për miratimin e vendimit subvensionues për vijueshmërinë e paketës antikrizë ose në pamundësi të sajë rritjen e çmimit biletës të biletës ,për ta kthyer këtë shërbim rentabël. Në rast të mos reagimit operatorët nuk mund të ofrojnë biletat mujore (abone) për muajin Gusht 2022 ,duke shkuar në këtë formë drejt mbylljes totale.”

Rixhin Qoshja kryetari i Transportit Qytetas i kontaktuar nga Monitor tha se paketa e subvencionimit të naftës ka përfunduar në muajin qershor, ndërkohë operatorët prej 1 muaji janë në pamundësi për të përballuar rritjen e çmimit të naftës.

“Të gjithë operatorët e transportit urban janë në pamundësi financiare për të përballuar çmimin e lartë të naftës. Për këtë arsye nuk do të shesin më abone, pasi çmimi i abonesë është më i lirë se çmimi i biletave. Ne jemi kundër rritjes së çmimit të biletës për qytetarët, por nëse sektorin nuk vijon të subvencionohet, të ketë një paketë tjetër antikrizë efektet e mosmbështetjes do të jenë falimentimet e kompanive”.

Në fillim të këtij viti për 11 operatorët e transportit urban të Tiranës u miratua fondi prej 1 mln euro për të kompensuar rënien e numrit të pasagjerëve deri në 55% në pandemi. Shpërndarja e kompensimit nga Bashkia e Tiranës u vendos të jetë për periudhë 6 mujore me vlerë 200,000 lekë/muaj për çdo operator. Për shkak të paketës antikrizë të miratuar nga qeveria për të subvencionuar çmimin e lartë të naftës operatorëve iu disbursua vetëm një këst në muajin shkurt.