4 tiparet që duhet t’i ketë një lider që të fitojë besimin e punonjësve

Nga të gjitha tiparet që e bëjnë një udhëheqës të vlerësohet dhe të njihet ka një tipar, që qëndron mbi të tjerat:

Besueshmëria

Që dikush të ndjekë një lider nëpër rrugëtimin e vështirë drejt suksesit, natyrisht që duhet të ketë ambicie. Sigurisht që udhëheqësi duhet të nxisë, të përqendrohet, përkushtohet dhe të jetë këmbëngulës.

Bëhuni ekspert në fushën tuaj

Askush nuk dëshiron të ndjekë një drejtues që kontrollon punën e tyre, por nuk ka as informacionin më të vogël, se çfarë po ndodh.

Lërini veprimet tuaja të flasin më shumë se fjalët

Askush nuk dëshiron të ndjekë një udhëheqës që bën premtime që nuk mund t’i mbajë.

Tregohuni të përgjegjshëm

Askush nuk dëshiron të ndjekë një udhëheqës, që mund të shohë atë që të tjerët bëjnë gabim, por nuk mund të gjejë asgjë të gabuar në veprimet e tij të përditshme.