5 sjellje menaxheriale që dëmtojnë bizneset

Ekzistojnë disa sjellje dhe zakone të menaxhimit që dëmtojnë bizneset dhe i mbajnë ata larg nga realizimi i potencialit të tyre të vërtetë për të pasur një ndikim në botë.

Lidershipi, në fund të fundit, ka të bëjë me nxitjen e marrëdhënieve të shëndetshme njerëzore drejt arritjeve të mëdha së bashku. Një udhëheqje e mirë është kur kuptohen parimet e vërteta të biznesit dhe mësohen kompetencat e kërkuara për sukses.

Fatkeqësisht, shumë organizata vendosin njerëzit e gabuar në role drejtuese, shpesh duke supozuar një kriter jashtëzakonisht të gabuar për punësimin dhe promovimin e njerëzve në ato pozicione shumë të vlerësuara. Kjo zhvendosje e gabuar e njerëzve në pozicione drejtuese, të cilëve u mungon aftësia për menaxhimin e njerëzve dhe inteligjenca emocionale mund të ketë rezultate katastrofike.

Më poshtë, ju sjellim 5 tipare dhe zakone të këqija të menaxherëve.

Ata mikromenaxhojnë

Menaxherët që dominojnë njerëzit, vendimet dhe proceset përfundimisht do të prishin moralin e një ekipi. Mikromenaxherët veprojnë në rrugën e tyre me një ndjenjë të fuqisë dhe fuqia ka të bëjë me kontrollin. Me kontroll, frika është e barabartë me një mjedis të mikromenaxhuar. Kur menaxhimi i njerëzve ka të bëjë më pak me kontrollin dhe më shumë me nxitjen e autonomisë dhe lirisë për punonjësit me vlerë për të udhëhequr veten, përpjekjet dhe ekipet prodhojnë rezultate të shkëlqyera.

Ata ndrydhin idetë e të tjerëve

Udhëheqësit që thonë se duan një ekip apo kulturë novatore dhe pastaj kthehen dhe ndrydhin çdo ide të re që po del, në mënyrë të pandërgjegjshme sabotojnë procesin krijues përmes një qasje nga lart-poshtë. Në vend të kësaj, ata kanë nevojë për një qasje nga poshtë-lart, duke mbështetur dhe ushqyer novacionin nga “njerëzit e ideve” që duan të kontribuojnë dhe të bëjnë ndryshimin.

Ata dështojnë në dëgjimin proaktiv

Mungesa e dëgjimit aktiv dhe me respekt dhe komunikimi i dyanshëm është një mangësi e qartë për shumë menaxherë. Shumë nuk duan të dëgjojnë idetë, opinionet dhe reagimet konstruktive të të tjerëve. Ata veprojnë në një sistem ego, jo në një ekosistem. Fatkeqësisht, nëse keni punuar ndonjëherë me këtë lloj drejtuesi, mund të jetë rraskapitëse.

Ata injorojnë dëshirën e njerëzve për t’u rritur dhe zhvilluar

Trajtimi i punonjësve si bletë punëtore me një karriere pa rrugëdalje dhe pa mundësi për t’u rritur si profesionistë dhe qenie njerëzore është një vrasës i angazhimit absolut. Përkundrazi, menaxherët e mirë me aftësi të mira drejtuese do të investojnë në punonjësit e tyre afatgjatë duke ofruar mundësi mësimi, zhvillimi dhe mentorimi. Ata krijojnë një mjedis që motivon njerëzit dhe mban performancën e tyre në një nivel të lartë, duke pyetur për zhvillimin e tyre dhe nëse ata po marrin mundësi të mjaftueshme për të mësuar dhe rritur.

Ata nuk kanë guxim për të vepruar

Një menaxheri që i mungon veprimi është shpesh i padukshëm kur ai nevojitet më së shumti. Ata mund të caktojnë shumë takime “të rëndësishme” ose “urgjente” si një mënyrë për të shmangur me lehtësi bisedat e vështira me anëtarët e ekipit të tyre. Këta menaxherë veprojnë në këtë mënyrë për të shmangur ndërveprimin personal. Ata do të menaxhojnë me email dhe mesazhe dhe do të shmangin komunikimin personal nga frika e përballjes me konfliktin. Ky menaxher është i interesuar vetëm për lajme të mira, sepse nuk është në gjendje të trajtojë asgjë më shumë. Keni një problem? Flisni me dikë tjetër. (INC)