7 gjëra që nuk duhet t’i vendosni në CV-në tuaj

Po përgatisni një CV? Është e natyrshme të dëshironi t’u thoni punëdhënësve të ardhshëm gjithçka për veten tuaj, por disa gjëra është më mirë të lihen pa thënë. Mos harroni, ju keni vetëm një hapësirë të kufizuar për të bindur dikë se do të ishit një punonjës i mirë. Pra, shmangni përfshirjen e çdo gjëje që mund të ofendojë ose të bëjë që punëdhënësi të vërë në dyshim aftësitë tuaja.

Më poshtë janë disa gjëra kryesore për të shmangur në CV tuaj.

Kritika ndaj punëdhënësve të mëparshëm

Ju mund të ndiheni plotësisht të justifikuar në kritikat tuaja, por qëllimi i një CV-je është të shfaqë talentet dhe aftësitë, jo të transmetojë ankesat. Mos u jepni punëdhënësve të ardhshëm përshtypjen se nuk jeni besnikë apo përgjithësisht të pakënaqur. Në vend të kësaj, shkruani për marrëdhëniet dhe arritjet tuaja pozitive. Tregojuni njerëzve për gjërat e mira që mund të sillni në biznesin e tyre nëse ju japin mundësinë.

Arsyetime për problemet e së kaluarës

Nëse jeni pushuar nga një punë, mund të ndjeni nevojën për të shpjeguar situatën në CV tuaj. Është e natyrshme të doni të tregoni anën tuaj të historisë, veçanërisht nëse mendoni se nuk keni faj. Sidoqoftë ju mund të jepni përshtypjen se nuk jeni duke marrë përgjegjësi për gabimet tuaja.

Një qasje më e mirë është të shkruani për sukseset e së kaluarës. Nëse jeni thirrur të shpjegoni një pushim nga puna në një intervistë, jini të sinqertë, por preçizë. Lërini njerëzit të kuptojnë që fokusi juaj është në të ardhmen.

Aftësi të parëndësishme

Kur një aplikant për punë rendit aftësitë që nuk lidhen me performancën e punës, mund të duket se ai ose ajo nuk ka aftësi të vlefshme për të shfaqur. Në vend të kësaj, përshkruani gjërat që keni mësuar që kanë përmirësuar performancën tuaj në punë. Për shembull:

  • A keni aftësi të shkëlqyera në internet?
  • A keni ndjekur trajnime speciale për të rritur kontributin tuaj në punët e kaluara?
  • A po ndiqni shkollën për të fituar një diplomë ose certifikatë të avancuar?

Arritjet e vjetra

Përqëndrohuni në arritjet e fundit në CV tuaj. Nëse diçka ka ndodhur 10 ose 15 vjet më parë, punëdhënësit e ardhshëm mund të kenë përshtypjen se sukseset tuaja janë prapa jush.

Gramatikë dhe drejtshkrim i dobët

Nëse paraqisni një CV me gabime drejtshkrimore, gabime shtypi ose gabime gramatikore, nuk ka gjasa që të fitoni një intervistë pune. Edhe nëse jeni në një fushë ku përdorimi i duhur i gjuhës duket i parëndësishëm, shumica e punëdhënësve duan të dinë që punonjësit e tyre kanë aftësi të mira komunikimi.

Gabimet gramatikore në CV-në tuaj mund të sinjalizojnë se jeni të pakujdesshëm dhe ndoshta jo të besueshëm. Një CV pa gabime i lejon rekrutuesit të dinë që jeni serioz në lidhje me punën.

Shumë informacion

Rekrutuesit kanë një kohë të kufizuar për të zgjedhur mes aplikimeve. Pra, mbajeni CV tuaj shkurt.

Gjatë shqyrtimit të aplikantëve, rekrutuesit shikojnë për eksperiencat, trajnimet dhe punësimet e mëparshme. Nëse shkruani në detaje për çdo punë që keni pasur, mund të përjashtoheni nga përzgjedhja. Më keq, informacioni që ju bën të dalloheni si aplikant mund të anashkalohet.

Në shumicën e rasteve, paraqitja e një ose dy faqeve të informacionit është e mjaftueshme. Ju mund të zgjeroni kualifikimet tuaja sapo të arrini në fazën e intervistës.

Çdo gjë që nuk është e vërtetë

Ju mund të tundoheni për të ekzagjeruar aftësitë, trajnimet ose arritjet. Sidoqoftë, ta bësh këtë gjithmonë është një gabim. Pasi të shkruani diçka me shkrim, nuk mund ta ktheni mbrapsht. Edhe nëse ju ndihmon të gjeni një punë, gënjeshtra mund të rishfaqet vite më vonë dhe të dëmtojë reputacionin ose karrierën tuaj.

Pra, mos e teproni me kualifikimet. Nëse nuk keni një diplomë, përshkruani trajnimet që keni marrë në punë. Mënyra më e mirë për të marrë një CV të mbushur me arritje është të bëni punën për të cilën jeni krenarë.