Best Tech Al 2000 – Dedikuar për distributimin e pajisjeve makinerike të fushës së ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimint

Best Tech Al 2000, është kompani e dedikuar për distribuimin e pajisjeve makinerike të fushës së ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimin. Të përkushtuar në arritjen më të mirë të mundshme për kërkesat e konsumatorëve, me fokus të veçantë në shërbim të mirë, produkte kualitative, produkte efiçiente, mirëmbajtje, servisim si dhe shërbime pas shitjes. E gjithë përmbajtja e produkteve të kompanisë Best Tech Al 2000 është me kualitet dhe standarde më të fundit evropiane. Ndër vite produktet e kompanisë kanë gjetur aplikim në projekte të karaktereve të ndryshme, si: objekte rezidenciale, komerciale, qendra tregtare, qendra rekreative, hotele, pishina, qendra SPA, etj.

Sistemet e Ngrohjes, Ventilimit dhe Klimatizimit kanë rëndësi të veçantë në objektet rezidenciale si dhe në ato komerciale. Falë kombinimit të përvojës dhe zhvillimit të teknologjisë, kërkimeve innovative dhe zgjidhjeve të problemeve, inxhinierëve. Ftohja precise është klimatizim I veçantë për për hapësirat me pajisje të teknologjisë informative si qendra.