Cilat janë 3 shenjat se konsumatorët po ju ikin dhe si ta parandaloni?

Konsulentët e marketingut të GELDTrade tregojnë se është shumë dekurajuese të shohësh një konsumator me vlerë që anulon kontratën e tyre. Përveç se të dekurajon, është edhe një kërcënim ekzistenciale, sidomos për kompanitë softuerike (SaaS). Dallimi mes avancimeve pozitive dhe negative mund të jetë edhe dallimi mes një biznesi që përjeton rritje të vazhdueshme dhe një biznesi që mezi mbijeton.

Nëse i kushton vëmendje shenjave të duhura, dhe vepron me vendossmëri, mund ta marrësh situatën në kontroll.

Kushtoji vëmendje simptomave të hershme

Edhe pse përqindja e largimit të konsumatorëve zakonisht manifestohet kur kontrata softuerike duhet të rinovohet, farat mbillen shumë më herët, dhe simptomat fillojnë të paraqiten në 90 ditët e para të një marrëdhënieje me klientët. Ja tre gjërat për të cilat duhet të kërkosh:

Integrimi i produktit: 90 ditët e para janë shumë të rëndësishme kur kemi të bëjmë me parandalimin e largimit të klientëve. Monitoroni me kujdes përdorimin e produktit tuaj, edukimin e konsumatorëve, dhe ndiq afërsisht nëse produkti juaj është integruar me sukses.

Angazhimi i konsumatorëve – Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit të produktit tuaj në nivel përdoruesi. A po shikoni përdorues që logohen rregullisht në produktin tuaj? A po zbulojnë funksione të reja dhe të avancuara duke mësuar më mirë softuerin?

Shkalla e përdorimit në organizatën e konsumatorit: Gjithashtu shumë e rëndësishme është edhe footprint-i i përdorimit në një nivel organizate. Edhe pse kjo varet nga natyra e produktit, zakonisht është shenjë e keqe të shohësh vetëm një grup të zgjedhur që ndërvepron me produktin, posaçërisht nëse produkti është dizejnuar për përdorim të gjerë.

Adreso problemet në mënyrë proaktive

Çfarë mund të bëni për të shmangur këto simptoma? Dhe çfarë bëni kur shikoni që simptomat e njejta po paraqiten edhe me një konsumator të ri? Ja disa mënyra për ta ulur shkallën e largimit të konsumatorëve në në biznesin tuaj.

Defino qartë vlerën: Është e rëndësësishmë të zhvilloni një ide të qartë të mënyrës si konsumatorët definojnë vlerën tuaj dhe sjelljet e kompanisë që gjenerojnë këtë vlerë. Këtë mund ta bëni duke analizuar udhëtimet dhe veprimet e konsumatorëve tuaj më të mirë dhe pjesën tjetër të bazës së konsumatorëve.

Shkurto kohën deri te vlera: Në procesin e integrimit të produktit tuaj, është e rëndësishme të dizejnoni rrugën më të shkurtër që çon deri te vlera për konsumatorët tuaj të rinj. Kjo do të thotë të bëni investime të duhura në eksperiencën e përdoruesit, komunikimit me konsumatorët, udhëzimet brenda aplikacionit, dhe edukimit të konsumatorëve.

Krijo shtigje të përshtatura për mësim: Nuk mjafton që trajnimi të jetë i fokusuar vetëm në produkt; duhet të dizejnohet që t’i ndihmojë konsumatorëve të arrijnë rezultat. Punoni drejt synimeve që do donit që konsumatorët tuaj të arrinin. Duke përshtatur shtigjet e mësimit përmes roleve, mund të pëmirësoni shkallët e plotësimit dhe të influenconi integrimin e produktit tuaj.

GELDTrade.al