Cilët njerëz nuk mund të kenë sukses në jetë?

1. Njerëzit që nuk kanë vetëkontroll

Këta janë zakonisht njerëz që janë të pakënaqur dhe të shqetësuar për gjendjen e tyre aktuale, por nuk bëjnë asnjë veprim praktikë për ta ndryshuar atë. Këta janë persona të cilët nuk vendosin disiplinë mbi veten. Gjithashtu janë ata të cilët konsiderohen si dembelë. Madje shumë prej tyre dinë se si ta ndryshojnë ‘status quo-në’, por nuk e bëjnë prej dembelizmit.

2. Njerëzit që nuk dinë të insistojnë

Është ë vështirë të këmbëngulësh për ta bërë diçka ashtu si duhet, por nëse nuk e bënë do të jetë pengesa më e madhe për të ecur drejt suksesit. 99% e njerëzve dështojnë në botë, kur heqin dorë në gjysmë të rrugës.

3.Njerëzit të cilët nuk janë të sigurt dhe që mohojnë vetveten

Ka shumë njerëz që mendojnë se nuk mund të bëjnë asgjë mirë, kështu e cilësojnë veten si të pavlefshëm. Disa i konsiderojnë aftësitë e tyre si të dobëta dhe nuk shohin të ardhme të ndritshme. Këto janë shenja të forta të pesimizmit. Njerëzit nuk do t’ju besojnë nëse ju nuk besoni në veten tuaj. Besimi është më i rëndësishëm së njohuria.

4. Njerëzit të cilët refuzojnë të mësojnë dhe të investojnë për veten

Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për vështirësitë dhe rreziqet, edhe kur jemi duke shijuar stabilitet dhe prosperitet. Ne duhet të dimë se si të mendojmë për rrezikun edhe në kohë sigurie. Mjedisi është më i qëndrueshëm dhe i rehatshëm kur jemi më vigjilent. Mos refuzoni të mësoni në çdo kohë dhe mos harroni të “rimbusheni”. Nëse refuzoni të studioni sot, kjo do të thotë se po bllokoni të ardhmen.