Fondi i rimëkëmbjes i BE – Greqia merr pjesën më të madhe

Greqia siguroi më shumë fonde midis vendeve anëtare të Bashkimit Europian nga Fondi i Rimëkëmbjes si përqindje e PBB-së së saj, 30.5 miliardë euro ose 16.7% të PBB-së dhe deri më tani ka thithur më shumë, 11.1 miliardë euro ose 6.1% të PBB-së së saj.

Ndryshimi shpjegohet deri diku nga rëndësia relative e programit për secilin vend. Ndërsa për Greqinë burimet e Fondit korrespondojnë me 6.1% të PBB-së së saj, për Gjermaninë, e cila ka marrë 26.4 miliardë euro, korrespondojnë me vetëm 0.7% të PBB-së së saj. Përveç kësaj, Greqia ka një hendek investimi prej 100 miliardë eurosh për të mbuluar, një “trashëgimi” e memorandumeve.

Megjithatë, Komisioni i drejton edhe një paralajmërim të rëndësishëm Greqisë: Plani, thekson ai, po arrin një pikë ku do të varet gjithnjë e më shumë nga autoritetet rajonale dhe lokale, të cilat kanë dobësi administrative dhe zbatuese. Prandaj do të kërkohet koordinim dhe asistencë për këto autoritete për zbatimin e planit që përfshin një sërë tenderash publikë.

Për të mbledhur një këst, vendi duhet të plotësojë disa parakushte, të ashtuquajturat piketa, të cilat përfshijnë miratimin e reformave dhe zbatimin e investimeve. Sipas zyrtarëve të ministrisë së financave në vend, ky është një plan shumë i ashpër. Deri tani Greqia ka plotësuar 85 parakushte, Gjermania me sa duket asnjë. Deri më tani, kërkesë për një këst të tretë, përveç Greqisë, kanë paraqitur edhe Spanja dhe Italia, të cilat janë përgjithësisht përpara për nga performanca.