Itali/ Istat: eksportet rriten, + 22.7% në shkurt, importet fluturojnë

Në një vit deficiti i energjisë në bilancin tregtar italian është trefishuar.

Istat vlerëson se është -7,263 miliardë në shkurt 2022, ndërsa në të njëjtin muaj të 2021 ishte -2,213 miliardë.

Në përgjithësi, Italia kalon kështu, në dymbëdhjetë muaj, nga një suficit i përgjithshëm tregtar prej 4,750 miliardë dollarësh, në një deficit prej 1,662 miliardë.
Në shkurt 2022 ka një rritje ciklike për të dy flukset tregtare me vendet e huaja, më intensive për importet (+ 5,4%) sesa për eksportet (+ 1,6%). Në bazë vjetore, rritja e eksportit është 22.7%, me një rritje të fortë të shitjeve si në zonën e BE-së (+ 24%) dhe në tregjet jashtë BE-së (+ 21.1%). Importet shënuan një tendencë më të theksuar rritjeje (+ 44,9%), e cila përfshin si zonën e BE-së (+ 28,3%) dhe, në një masë shumë më të madhe, zonën jashtë BE-së (+ 69,6%). Blerjet e gazit natyror kontribuojnë me 10 pikë përqindje në këtë rritje.
Në bazë vjetore, rritja e eksporteve italiane prek të gjithë sektorët dhe të gjitha vendet partnere kryesore dhe shpjegohet për rreth një të tretën nga rritja e shitjeve të metaleve, kimikateve dhe ushqimeve.
Ndërkohë, vijon rritja e çmimeve të importit, të cilat “konfirmohet se janë përshpejtuar me bazë vjetore (+ 18,5%, nga + 17,5% në janar), të nxitura veçanërisht nga rritja e çmimeve të produkteve të energjisë në vendet jashtë Eurozonës. Për të cilat rritja është 86.5%.