Itali/Rritje i inflacionit në Mars, më i larti që nga 1991

Inflacioni vijon të rritet dhe të përshpejtohet për të nëntin muaj radhazi.

Sipas vlerësimeve paraprake, në mars 2022, indeksi kombëtar i çmimeve të konsumit për të gjithë komunitetin (NIC), përpara duhanit, shënoi një rritje prej 1.2% në bazë mujore dhe 6.7% në bazë vjetore (nga + 5.7% një muaj më parë. ).

Këtë e bën të ditur Istat, duke saktësuar se një nivel i tillë inflacioni nuk ishte regjistruar që nga korriku i vitit 1991. Edhe këtë muaj, çmimet e mallrave të energjisë së parregulluar po mbështesin rritjen e mëtejshme. Mallrat energjetike të parregulluara janë energjia elektrike nga faturat e tregut të lirë si dhe karburantet e mjeteve motorike, lubrifikantët, karburantet për përdorim shtëpiak. Rritja e çmimit të të ashtuquajturës “karrocë” rëndon edhe koston e jetesës, duke u përshpejtuar me gati një pikë përqindje, duke arritur + 5%. Në muajin mars si çmimet e mallrave ushqimore, për kujdesin shtëpiak dhe personal (nga + 4,1% në + 5,0%) dhe ato të produkteve me frekuencë të lartë blerjesh (nga + 5,3% në + 6,9%).
“Inflacioni bazë”, neto nga energjia dhe ushqimet e freskëta, përshpejtohet nga + 1.7% në + 2.0% dhe ai neto vetëm i mallrave të energjisë nga + 2.1% në + 2.5% . Inflacioni i fituar për vitin 2022 është i barabartë me + 5.3% për indeksin e përgjithshëm dhe + 1.6% për komponentin bazë. Ndërkohë që indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit (IHÇK) rritet me 2,6% në baza mujore, kryesisht për shkak të përfundimit të shitjeve dimërore, të cilat KIK nuk i merr parasysh, dhe me 7,0% në bazë vjetore (nga + 6,2 % ne shkurt).