Ja pesë këshillat kryesore për një fushatë reklamuese të suksesshme

 

 

Konsulentët e marketing-ut të GELDTrade shpjegojnë se dizenjimi dhe ekzekutimi i saktë i një fushate është thelbësor për promovimin e markës suaj. Ndiqni këto 5 hapa themelorë dhe krijoni reklama efektive që ndihmon biznesin tuaj të rritet.

Ashtu si marketingu, reklamimi është një mjet themelor për të krijuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e markës ose produktit tuaj me klientët tuaj të mundshëm. Për të shitur, marketingu dhe reklamat gjithmonë duhet të përdoren njëkohësisht.

Një fushatë reklamuese është një grup i gjerë strategjish tregtare që synojnë të reklamojnë produktin ose shërbimin që ju ofroni. Kjo arrihet përmes reklamave të ndryshme por të ndërlidhura që shfaqen në një ose më shumë media për një periudhë të caktuar.

Fushatat janë hartuar strategjikisht për të ndikuar në një grup sektorësh dhe për të zgjidhur një problem thelbësor. Ky është një plan afatshkurtër që zakonisht funksionon për një vit ose më pak.

Ja pesë këshillat kryesore për të gjeneruar një fushatë të suksesshme:

  1. Objektivi i fushatës.

Në varësi të asaj që duam të arrijmë, fushata do të përshkruhet me struktura të ndryshme.

Megjithëse për 90% të rasteve qëllimi është tërheqja e klientëve dhe marrja e shitjeve, ekzistojnë lloje të tjera të objektivave. Për shembull, ka fushata që synojnë të krijojnë markë, të tjerat kryhen me qëllim që ta lidhin atë markë me vlera të caktuara. Ne mund të rendisim shumë shembuj të tjerë, por duhet të mbahet mend se objektivat më të zakonshëm janë: tërheqja e klientëve të rinj, lansimi i produkteve të reja dhe promovimi i produkteve në magazinë.

  1. Përcaktoni objektivin.

Ne do të duhet të përcaktojmë një sërë faktorësh, të tillë si mosha, gjinia, klasa shoqërore, statusi martesor, niveli dhe një sërë informacionesh thelbësore që do të na duhen si për hartimin ashtu edhe për planifikimin e mediave.

  1. Zgjidhni mjetet.

Faza e tretë është përcaktimi dhe planifikimi i mediave. Për t’i përcaktuar ato, vlerësimi i saktë i pikës së mëparshme është thelbësor. Meqenëse, varësisht nga profilet e audiencës, ata konsumojnë media të ndryshme dhe në kohë të ndryshme.

Asnjëherë mos e harroni këtë: është thelbësore që të drejtoni zgjedhjen e audiencës sipas synimit, përndryshe do humbni investimin tuaj.

  1. Komunikimi.

Me këtë i referohemi mënyrës sesi ju e konceptoni mesazhin që dëshironi të dërgoni. Mënyra e vetme për ta bërë klientin të ndiejë se reklama juaj i intereson është ta bëjë të mendojë për gjërat që i nevojiten.

  1. Dizajni.

Ngjyrat, fotografitë, gjuha e modulit ose e spotit, mënyra në të cilën futen tekstet në komunikim, lloji i shkronjave, tekstet, madhësitë e tyre, të gjitha këto aspekte janë kryesore kur bëhet fjalë për arritjen e komunikimit me sukses të mesazhit reklamues.

GELDTrade.al