Kë ka dëmtuar më shumë rënia e euros?

Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se depozitat bankare në tremujorin e dytë të vitit, krahasuar me tremujorin e parë janë në rënie për të gjitha rrethet (definicioni i Bankës së Shqipërisë për bashkësitë lokale). Shifrat e analizuara dhe përpunuara nga “Scan Intel” tregojnë se, Lezha është rrethi/qyteti me rënien më të madhe të depozitave, me plot 2.3% gjatë tremujorit të dytë të vitit. Pas Lezhës ndjek Vlora, me 1.8%, dhe më pas Durrësi me 1.4% rënie. Vijon renditjen Korça, me 1.2% rënie si dhe Tirana me 1%. Nga ana tjetër, Fieri me 0.4% rënie dhe Elbasani me 0.5% janë rrethet/qytetet me rënien më të ulët të depozitave gjatë kësaj periudhe kohore, sinjalizojnë shifrat zyrtare.

Kjo rënie është tërësisht rrjedhojë e zhlerësimit të euros dhe monedhave të tjera, duke qenë se për arsye statistkore depozitat shprehen në Lekë nga Banka e Shqipërisë. Nëse shohim shifrat e depozitave sipas rrethit dhe monedhës kuptojmë se për të gjitha qytetet vlen e njëjta gjë; në lekë janë në rritje, ndërsa në monedhë të huaj në rënie. Janë  Lezha, Fieri dhe Durrësi qytetet që regjistrojnë rënien më të madhe të depozitave në monedhë të huaj, të shprehura në lekë. Për Lezhën rënia është 4.7%, për Fierin pranë 3.5% dhe për Durrësin pranë 3.6%. Tirana ndërkohë është qyteti me zhvlerësimin më të ulët të depozitave në valutë mes qyteteve të tjera, me “vetëm” 1.9% në tremujorin e dytë të vitit, krahasuar me tremujorin e parë. Fieri me 2.3% rritje dhe Elbasani me Durrësin me nga 1.2% rritje janë qytetet me rritjen më të madhe të depozitave në lekë gjatë kësaj periudhe kohore, sinjalizojnë shifrat.

Por, ajo që bie më së shumti në sy nga shifrat është analiza e tyre vetëm për individët, pra qytetarët, pa përfshirë biznesin. Në të gjitha rrethet/qytetet që raporton Banka e Shqipërisë, rënia e depozitave për individët është më e lartë se rënia totale, çka do të thotë se zhvlerësimi i euros ka prekur ndjeshëm më shumë qytetarët se sa bizneset apo qeverinë qendrore a lokale. Asnjë qytet nuk shpëton nga ky fenomen. Për Tiranën psh, rënia totale e depozitave fiksohet pranë 1%, ndërkohë që vetëm për individët pranë 2%. Lezha me 2.9%, Vlora me 2.5% si dhe Tirana me 2% rënie janë qytetet më të prekura nga zhvlerësimi i depozitave të qytetarëve, si rrjedhojë e kolapsit të euros.

Në terma absolutë bëhet fjalë për rreth 20 miliardë lekë humbje nga individët në total në vetëm tre muaj, çka përkthehet në thuajse 200 milionë euro me kursin e sotëm të këmbimit. Vetëm për Tiranën kjo humbje është mbi 90 milionë euro.

Këto shifra flasin qartë për efektin e zhvlerësimuit të euros në ekonominë familjare, dhe ku janë dëmtuar më shumë e ku më pak këto ekonomi. Përmasat e ecurisë së kursit të këmbimit nuk duken aspak të papërfillshme dhe nga ana tjetër këto shifra nuk reflektojnë rënien e lirë të euros gjatë muajit korrik.