Më shumë të ardhura se shpenzime në 5 muajt e parë të 2023, suficit në arkën e shtetit

Buxheti i Shqipërisë ishte në suficit prej 36.2 miliardë lekësh (371 milionë dollarë/338 milionë euro) në pesë muajt e parë të vitit.

Kjo, krahasuar me një suficit prej 19 miliardë lekësh në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, treguan të dhënat paraprake të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Të ardhurat e buxhetit të konsoliduar u rritën me 10.5 për qind në 257.9 miliardë lekë, ndërsa shpenzimet u rritën me 3.5 për qind në 221.7 miliardë lekë në periudhën janar-maj, sipas të dhënave të publikuara nga institucioni.

Të ardhurat tatimore u rritën me 15.8 për qind në 140.1 miliardë lekë, me të ardhurat e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) me 12 për qind në 18.6 miliardë lekë.

Buxheti i konsoliduar i Shqipërisë ishte me deficit prej 78.2 miliardë lekësh (727.3 milionë dollarë/681.4 milionë euro) në fund të vitit 2022, më i ulët se hendeku buxhetor prej 85.4 miliardë lekësh i regjistruar në fund të vitit të kaluar, treguan më herët shifrat paraprake.

Të ardhurat e buxhetit të konsoliduar u rritën me 12.2 për qind në vitin 2022, duke arritur në 572.8 miliardë lekë, ndërsa shpenzimet u rritën me 9.2 për qind në 651 miliardë lekë, sipas të dhënave të publikuara në faqen e Ministrisë së Financave.

Të ardhurat totale tatimore regjistruan një rritje vjetore prej 13.8 për qind në 541.3 miliardë lekë, ndërsa të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar u rritën me 18.5 për qind në 191.4 miliardë lekë.

Në buxhetin e vitit të kaluar, qeveria shqiptare parashikoi një deficit buxhetor prej 83.9 miliardë lekësh, i barabartë me 4.2 për qind të PBB-së së parashikuar dhe një rritje vjetore të PBB-së prej 3.2 për qind.