Mënyra të këqija për të drejtuar një ekip

Thjesht sepse ju zotëroni një pozicion të lartë në hierarki, kjo nuk do të thotë domosdoshmërish që ju jeni një “lider”.

Edhe pse shumë e mbajnë një titull të tillë, janë liderë të tmerrshëm.

Megjithatë, shumë njerëz mbajnë me krenari titullin e tyre, duke injoruar në të njëjtën kohë se janë liderë të tmerrshëm.

Por cilat janë simptomat?

Doni që të tjerët të ndjekin rregullat që ju vetë nuk i zbatoni.

Nuk e mbani fjalën.

Nuk e pranoni gabimin.

Nuk mbani premtimet.

Doni gjithë vëmendjen e të tjerëve mbi vete.

Kritikoni të tjerët, por jo veten.

Mendoni se vetëm ju dini.