Nea Trade – Distributori më i mirë i produkteve HoReCa

E themeluar në vitin 2014, Nea Trade e ka nisur aktivitetin në importin dhe distribucionin e kafesë e të verës, duke synuar tregun shqipëtar. E njohur për cilësinë më të mirë të linjës – HoReCa. Gjatë viteve të fundit Nea Trade ka zgjeruar gamën e produkteve me pije joalkolike dhe produkte ushqimore. Nea Trade vepron në disa qytete të Shqipërisë. Për më shumë informacione, mund t’i kontaktoni në website: https://neatrade.al/