Një “thesar” arkeologjik si kalaja e Peqinit apo e Klaudjanës së dikurshme

Ndërkohë që çdo ditë flasim për perspektivën turistike të Shqipërisë duket se qytezave të vogla nuk u është dhënë rëndësi në këtë drejtim.

I njohur dikur si Klaudjana, Peqini ka vlera të mëdha historike dhe kulturore duke nisur nga rruga Egnatia dhe tek kalaja fushore në qytet. Por kalaja e Peqinit ka mbetur e harruar duke mos ofruar asgjë për turistët.

Mungesa e kapaciteteve financiare të Bashkisë së Peqinit ka bërë që historinë ta mbulojë harresa megjithë projektet që nuk kanë munguar, por kanë rënë në vesh të shurdhër në Ministrinë e Turizmit dhe Institutin e Monumenteve.Kalaja e Peqinit daton në periudhën romake, periudhë në të cilën u ndërtua dhe rruga Egnatia.