Parku Korab-Koritnik, pikënisja për turistët e huaj drejt magjisë së natyrës

Parku Natyror Korab-Koritnik është një destinacion turistik jo vetëm për vizitorët vendas por dhe për turistët e huaj.

Parku natyror Korab-Koritnik nis me liqenin e Kallabakut aty ku fillon shtegu i ngjyrave, ku shpaloset peizazhi i natyrës me kolorin marramendës të ngjyrave.

Shtegu i Ngjyrave është porta hapëse e parkut natyror Korab-Koritnik, është pikënisja e turistëve drejt magjisë së natyrës për të vijuar më pas ngjitjen e maleve që “prekin” retë.

Peizazhi mahnitës që krijojnë dimensioni e hapësira pa mat në një fushë më ngjyra janë magjia tërheqëse e turistëve për t’u dashuruar më këto pllaja malore të mrekullueshme.

Parku Korab-Koritnik ka 25 monumente natyrore (kategoria e tretë e zonave të mbrojtura në Shqipëri). Maja e malit të Korabit, më i larti në Shqipëri, ka një bukuri të rrallë. Përveç tij ka edhe kreshta të tjera vargmali, me formacione gëlqerore dhe gipsi, mbuluar me bimë barishtore dhe kullota alpine, me lloje të ndryshme lulesh plot aromë gjatë pranverës dhe verës.

Burimet e ftohta të ujit, natyra më diversitete të bimësisë nga ato mjekësore deri dhe piktoreske, ofrojnë mundësi të mëdha për të shijuar çdo detaj të turizmit malor në Kukës.

Parku Natyror Korab-Koritnik është zona e mbrojtur më e madhe në Shqipëri deri në vitin 2017 dhe quhet si “çatia” e Shqipërisë. Peizazhi alpin me vargmalet Koritnik – Gjallicë – Korab – Deshat e bëjnë këtë zonë një të larmishme ku majat ngjiten e ulen deri në lugina dhe pllaja pa fund.

Parkut Natyror Korab-Koritnik përfshin shumë habitate natyrore të jashtëzakonshme me pisha, ah dhe me bredh të bardhë, bimësi të dendur, florë dhe faunë të jashtëzakonshme