Pesë pyetjet kyçe që i duhen bërë intervistuesit tuaj – përpara se të përfundojë intervista

Kur intervistoheni për një punë, është vërtet e rëndësishme të merrni parasysh implikimet e mundshme afatgjata në jetën tuaj personale dhe profesionale. Një ekspert i karrierës për një kohë të gjatë dhe CEO i firmës së kërkimit The Mullings Group, ka bashkuar një listë me pesë pyetje kyçe për t’i bërë intervistuesit tuaj – përpara se të përfundojë intervista. 

Këto pyetje do t’ju ndihmojnë në rrugën e duhur drejt suksesit personal dhe profesional. 

A përshtatem mirë në këtë kompani?

Ky është çelësi për t’ju ndihmuar të vendosni nëse personaliteti, aftësitë dhe qëllimet tuaja përputhen siç duhet me kulturën dhe kërkesat e kompanisë dhe për të siguruar sukses të ndërsjellë. Është një nga arsyet kryesore që ata do t’ju punësojnë në radhë të parë. 

Pyetjet më të hollësishme, si ato më poshtë, do t’ju ndihmojnë të vendosni nëse pozicioni është një “jo” ose “shko”. Në përgjithësi, qëllimi është të bëni pyetjet e duhura përpara dhe të ndihmoni të lundroni me karrierën tuaj në kursin e duhur. 

Cilat janë pritshmëritë për këtë pozicion gjatë tre muajve dhe pas një viti? 

Kjo është një pyetje e rëndësishme për t’i bërë çdo personi në procesin e intervistës, pasi shumica e pozicioneve kanë palë të ndryshme të interesit me pritshmëri të ndryshme. Pra, nëse jeni duke u intervistuar, të themi, me drejtuesin e marketingut, perspektivat e tyre individuale mbi rolin – dhe se si ai ndikon drejtpërdrejt tek ata – do të ndikojë saktësisht se cilat janë ato rezultate. 

 Si do ta kuptojmë të dy që do të kem sukses në këtë pozicion? 

Është e vështirë të përcaktohet suksesi i një metrike ose aktiviteti të vetëm. Pra, kërkoni për pikat e provës në intervistë. Në disa fusha, do të jetë subjektive dhe në fusha të tjera, do të jetë objektive. Në varësi të asaj që kërkon pozicioni, pyesni: “A është ky një rezultat që do të tregojë një numër të bazuar në prova, rritje të efikasitetit ose të ardhurave dhe/ose, një arritje të një ndjenje krenarie/shoqërie ose themelimi të kulturës?” 

Është e rëndësishme të dëgjosh paraprakisht një përkufizim të qartë të këtyre pritshmërive të punës dhe një përkufizim të rënë dakord, pasi do të jetë thelbësor në përcaktimin nëse keni potencialin për të qenë “mesatarisht i suksesshëm”apo “shumë i suksesshëm”. 

Cilat janë mundësitë e rritjes në këtë pozicion dhe cilat janë aftësitë që do të mësoj? 

Kur intervistoheni për një punë të re, duhet të jeni të vetëdijshëm se si do t’ju ndihmojë të lulëzoni. Pra, pyesni se cilat aftësi thelbësore do të fitoni dhe më pas përcaktoni nëse ato janë vërtet të vlefshme për tregun e ardhshëm.  

Në përgjithësi, qëllimi i kësaj pyetjeje është të siguroheni që aftësitë tuaja të fituara rishtas të kenë një vlerë përpara për zhvillimin tuaj personal dhe profesional dhe në mënyrë që të mos humbisni tre vjet përvojë duke mësuar diçka që rrezikon të vjetërohet. 

Kush do të bëhem?  

Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ka një treshe faktorësh në lojë: integrimi i vetes në botën personale, botën shpirtërore (jo domosdoshmërisht në kuptimin fetar) dhe botën profesionale. Pyesni, “Me kë do të punoj çdo ditë?” Sepse me ata që shoqëroheni çdo ditë në botën tuaj profesionale ndikon shumë se kush do të bëheni profesionalisht, personalisht dhe shpirtërisht. E kombinuar me punën në diçka që në fakt do të ketë një ndikim pozitiv në botë, rritja juaj do të ndikojë në vlerën tuaj të ardhshme në treg, si dhe në rrjetin tuaj të ardhshëm. 

Në fund të fundit, të gjitha këto pyetje do të çojnë në një pozicion që jo vetëm do të ndikojë se kush do të bëheni, por si do të vini në treg duke ecur përpara. Puna e duhur do të nxisë gjithashtu sa të emocionuar do të jeni çdo mëngjes, pasi kuptoni se ky pozicion jo vetëm që ju ndihmon karrierën tuaj, por ju ndihmon të bëheni një person më i mirë.