Sa energji është prodhuar dhe cila është rezerva energjetike në vend? – KESH përditëson shifrat në të tre HEC-et!

KESH informon se prurjet natyrore në kaskadën e lumit Drin janë :

– HEC Fierzë 800 m3/s

– HEC Koman 650 m3/s

– HEC Vau i Dejës 120 m3/s

Ndërsa nivelet në liqenet e Kaskadës së Drinit janë:

– Hec Fierzë 263.12 mmnd,

– Hec Koman 173.10 mmnd,

– Hec Vau Dejës 74.80 mmnd

Sipas informacionit të publikuar në faqen zyrtare prodhimi ditor në të tre HEC-et është 15,993 MWh (ditor) ndërsa Rezerva Energjetike në vend është 350GWh.