Ekzistojnë frekuenca optimale të postimeve në platforma të ndryshme në mediat sociale. Le të hedhim një sy të shpejtë në platformat e ndryshme dhe frekuencën optimale përkatëse për të postuar.

  • Facebook – 1 herë në ditë
  • Instagram – 1 ose 2 herë në ditë
  • Tik Tok – 3 herë në ditë
  • Twitter – 15-20 tweets në ditë
  • Pinterest – 10-25 Pins në ditë
  • LinkedIn – 2 herë në javë
  • YouTube – 1 herë në javë