Lajmërohet reduktimi i prodhimit bujqësor me mbi 20%

Të gjithë njësitë e shitjes së fidanëve në zonën Këmishtaj dhe Rrupaj të Myzeqesë kanë rënie të shitjeve në këtë sezon me rreth 30%. Vështirësitë që nisën me humbjet e sezonit të kaluar u përkeqësuan me paketën fiskale dhe ngricat e ditëve të fundit. Fatmir Ndoja, i cili prej vitesh kultivonte 5 dynymë serë me investimet e krijuara nga emigracioni nuk ka e mbjellë serën këtë vit.

Si Fatmiri janë edhe shumë fermerë që në të 40-at e tyre, po zgjedhin emigracionin, për shkak të humbjeve që përjetuan vitet e fundit. Sipas tyre, prodhimi bujqësor si biznes dhe mjet jetese si kudo në botë, edhe në Shqipëri, mbështetet nga skema e subvencioneve. Sinjalet negative u dhanë gjatë vitit 2021.

Kalbja në sera e prodhimeve të dyta të sezonit 2021 për shkak të mungesës së kërkesës nga jashtë, farës së keqe dhe çmimeve të ulëta, çoi në rënie për herë të parë së paku në 16 vite, eksportet e prodhimeve të fushës në Shqipëri, zarzavatet. Sipas të dhënave të INSTAT, për tregtinë e jashtme, eksportet e zarzavateve arritën gjatë vitit të kaluar 8,830 milionë lekë, me rënie me 0.4% në raport me vitin e kaluar. Zarzavatet janë produkti më i eksportuar nga grupi i ushqimeve, me një rritje të shpejtë vitet e fundit, si rrjedhojë e investimeve në sera dhe shtimit të sipërfaqes së mbjellë. Nga viti 2010 deri në vitin 2021, eksportet e zarzavateve u shumëfishuan, duke arritur një vlerë prej 8,8 miliardë lekësh, nga 464 milionë lekë më 2010.

Rritja e të ardhurave nga eksporti rriti potencialet e bujqësisë në zonat më prodhuese të vendit, Fier dhe Berat. Eksportet ndikuan në rritjen e bizneseve në ferma, u bënë shkak për investime në teknologji, modernizim dhe ekspertizë. Mirëpo mungesa e subvencioneve në sektorin e prodhimit, çmimet e larta të inputeve, të kombinuara me mungesën e kërkesës në eksport në muajt e fundit 2020, i çuan në rënie të ardhurat për fermerët.

Situata nuk është aspak optimiste edhe këtë vit. Zinxhiri bujqësor që nga prodhimi, magazinimi, përpunimi dhe eksporti nuk pret rritje më 2022. Myftar Sharka, drejtor i financës te “Doni Fruits” pret rënie të prodhimit deri në nivelet 20% këtë vit, pasi kostot e lëndëve të para që nga farat, fidanët, plehrat dhe plastmasa dhe hekuri për serat janë rritur mbi 50%. “Doni Fruits” e cila furnizon me fara shumë fermerë në zonë thotë se, ka një rënie të ndjeshme të shitjes së farave dhe inputeve që tregojnë se, prodhimi do të jetë më i ulët në këtë sezon.

I vetmi avantazh që ka Shqipëria, në bujqësi në krahasim me rajonin, sipas zotit Sharka është klima. Për shkak të pozitës gjeografike mesdhetare, prodhimet shqiptare dalin në tregje dy muaj para vendeve të Ballkanit në muajt prill-maj, periudhë në të cilën nuk ka konkurrencë. Pjesa më e madhe e serave mbillen dy herë, por në sezonin e dytë, të ardhurat nga shitjet janë zakonisht më të dobëta, për shkak të çmimeve më të ulëta në tregjet e eksportit.