Shapllet tenderi; Ja si do të transformohet Liqeni i Thatë, pas investimit 70 milionë lek

Bashkia Tiranë ka shpallur tenderin për ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në Liqenin e Thatë. Fondi i vënë në dispozicion të projektit është 69.6 milionë lekë. Afati kohor për ekzekutim është 6 muaj, që nga nënshkrimi i kontratës me subjektin fitues.