Shpërblim 5 mijë lekë për pensionistët për festat e fundvitit

Shpërblimi i fund-vitit për përfituesit e pensionit, në vlerën e 5 mijë lekëve do të nisë të shpërndahet  prej 1 dhjetorit. Bonusin do mund ta marrin bashkë me pagesën mujore të pensionit rreth 687 mijë qytetarë, 585 mijë e 809 në zonat urbane dhe 101 mijë e 114 në ato rurale.