Strategjia e suksesshme 4-1-1 për kontentin e medias tuaj sociale

Një strategji e mirë marketingu është thelbësore për çdo biznes. Ajo ju ndihmon të arrini audiencën e synuar dhe të rritni biznesin tuaj në afatgjatë.

Kur jeni duke menduar se çfarë strategjie marketingu do të ndiqni në median tuaj sociale duhet të keni parasysh qëllimet dhe ku dëshironi të arrini.

Marketingu i kontentit është arti për t’iu ofruar klientëve informacionin e nevojshëm për produktin ose shërbimin tuaj në një mënyrë interesante dhe tërheqëse.

Strategjia 4-1-1 arrin ta bëjë këtë duke e ndarë informacionin në 3 lloje:

  • 4 artikuj të cilët përmbajnë informacione nga burime të jashtme.
  • 1 artikull origjinal i shkruar nga ju.
  • 1 artikull promovues i cili synon shitjen.

Nisni me 4 artikuj që japin informacione interesante me anë të të cilëve klientët potencialë të njihen me përfitimet që mund të marrin nga një shërbim ose produkt i caktuar. Ato do iu ndihmojnë të gjeneroni angazhim dhe të ndërtoni marrëdhënie me klientët. Më pas vazhdoni me një artikull i cili do të jetë një gërshetim i informacionit të dhënë në artikujt e parë dhe zgjidhjes të cilës ju ofroni. Në fund do të jetë një artikull promovues i cili do të flasë me detaje për produktin ose shërbimin tuaj.

Kjo strategji ka rezultuar të jetë shumë e suksesshme sepse fokusohet në nevojat e klientit duke i ofruar informacion të dobishëm dhe njëkohësisht promovon angazhim me markën nëpërmjet përmbajtjes, videove dhe imazheve tërheqëse.

Si të arrini angazhim maksimal me anë të përmbajtjes tuaj?

Kujdesuni që përmbajtja juaj të jetë e kuruar në mënyrë që të tërheqë vëmendjen e lexuesit dhe të rritë reputacionin tuaj.

Shumë e rëndësishme është të fokusoheni në formulimin e titujve. Ata duhet të ngjallin interes dhe ta bëjnë lexuesin të vazhdojë të lexojë përmbajtjen tuaj.

Sigurohuni që informacioni që i ofroni lexuesit të jetë i saktë. Nëse lexuesit konstatojnë se ju publikoni informacione të paskata imazhi i kompanisë tuaj do të dëmtohej.

Mos harroni të vendosni referencat në fund të shkrimit tuaj në mënyrë që statistikat apo informacionet të jenë lehtësisht të verifikueshme. Ato duhet të merren nga burime të besueshme.

Kjo do të ndihmonte motorrët e kërkimit të kuptonin për çfarë bën fjalë përmbajtja juaj gjë që do të rezultonte në më shumë trafik për faqen tuaj.

Përmbajtjet video dhe imazhet e përcjellin më fuqishëm mesazhin që ju doni të transmetoni. Kushtojini kohë dhe vëmendje të veçantë përzgjedhjes së tyre.

Mos harroni, shkrimi i mirë nuk realizohet që në momentin e parë që ju e shkruani atë. Si fillim hidhni idetë tuaja, ato do të jenë fokusi por ju do t’iu duhet t’i riktheheni tekstit disa herë për ta përmirësuar dhe për ta bërë një shkrim cilësor.

Dhe së fundi, rezultatet. Qëllimi i marketingut të përmbajtjes është të tërheqë dhe mbajë vizitorët për t’i konvertuar në fund në klientë. Numri i konvertimeve iu ndihmon të kuptoni sa e suksesshme ka qenë strategjia juaj dhe shanset janë që të jetë një numër i madh.