Tatimet sqarojnë bizneset për fiskalizimin e faturës së mallrave të importuar

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit se procesi i përmirësimit të procedurës së fiskalizimit të faturave të huaja për mallrat e importuara do të përfundojë brenda pak ditësh.

Ky përmirësim ka të bëjë me saktësimin dhe përputhjen në mënyrë automatike të vlerave të TVSH-së, si në deklaratën doganore, ashtu edhe në vlerën e faturës që fiskalizohet.

Për të mundësuar fiskalizimin e faturave të mallrave të importit, në rastet kur ju shfaqen diferenca shumë të vogla, ju duhet:

  • të shtoni një rresht në fund të faturës me përshkrimin “Rakordim”, duke vendosur vlerën e diferencës së shfaqur dhe në këtë mënyrë do të përputhjet dhe barazohen vlerat ndërmjet deklaratës doganore dhe faturës që fiskalizoni në portalin SelfCare. Vlera që do të shtohet për saktësim nuk mund të jetë më e madhe se 99 lekë.
  • Më pas mund të vijoni me fiskalizimin e faturës.

Dorëzimi i librave të shitjes dhe blerjes do të vijojë të kryhet nëpërmjet llogarisë tuaj të deklarimit elektronik në e-filing.