Klevis&Riello

KLEVIS&RIELLO është distributori i vetëm i RIELLO në Shqipëri, që prej 20 vitesh ofrojnë për tregun shqiptar cilesinë maksimale. Cdo produkt RIELLO është në dispozicion të tregut shqiptar, gjithashtu ata ofrojnë dhe shërbimet ekstra të projektimit dhe zbatimit të sistemeve të tyre.

NIPT:

CEL: 0682031756

E-MAIL: klevisriello2008@yahoo.it