Pjesë Këmbimi Auto SALATAJ SH.P.K

Pjesë Këmbimi Auto Salataj shpk është një kompani e cila operon në sektorin e pjesëve të këmbimit për automjete. Shumëllojshmëria e artikujve cilësorë dhe të garantuar e bën kompaninë Salataj shpk, lider në treg.

NIPT:

CEL:  0692251808

E-MAIL: